Інформаційна довідка

Про нас

Підприємство КП «Житомиртранс» було створено відповідно до рішення Житомирської міської ради №110 від 31.10.2006 року.

Органом управління КП «Житомиртранс» є Житомирська міська рада, а контролюючим органом – Наглядова рада.

Виконуючим обов’язки керівника КП «Житомиртранс» є Микитюк Іван Олександрович.

Склад Наглядової ради затверджується Житомирською міською радою. Відомості про її діяльність, звіти та біографічні довідки її складу розміщено на сайті Житомирської міської ради за посиланням https://zt-rada.gov.ua/supervisory_boards.

Адреса місцезнаходження підприємства: 10001, м. Житомир, вул. Гагаріна, буд. 24.

Цілями діяльності КП «Житомиртранс» – є забезпечення суспільних потреб у галузі пасажирських перевезень та пов’язаних з цією діяльністю інших робіт і надання послуг, передбачених Статутом підприємства та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Власника, Органу управління та членів трудового колективу. Статут підприємства оприлюднено на сайті підприємства та на сайті Житомирської міської ради у розділі «Документи» за посиланням https://zt-rada.gov.ua/?3506[0]=148.

Підприємство звітується перед громадою міста щодо своєї фінансово-господарської діяльності. Фінансова звітність підприємства та аудиторські висновки, якщо такі мають місце, річні звіти керівника розміщено на сайті підприємства та на сайті Житомирської міської ради у розділі «Фінансова звітність» за посиланням https://zt-rada.gov.ua/?3506[0]=148.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками в КП «Житомиртранс»

Фактори ризику Заходи по управлінню такими ризиками
Зменшення попиту на послуги внаслідок впровадження карантинних заходів, що впливає на розмір запланованого прибутку Постійний контроль доходів та видатків підприємства, вжиття своєчасних заходів та прийняття відповідних управлінських рішень щодо попередження збитків
Низька мотивація персоналу, що може вплинути на плинність кадрів та імідж підприємства в цілому Забезпечення рівня оплати праці працівників, що відповідає ринку, застосування заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно  до законодавства, створення сприятливих умов праці
Зростання операційних витрат, в основному, за рахунок підвищення цін на комунальні послуги Оптимізація затрат шляхом вжиття заходів, що забезпечують економію енергоносіїв, скорочення адміністративно-управлінських витрат, постійні комунікації з постачальниками.
Несвоєчасна оплата контрагентами наданих послуг Регулярність проведення контролю за оплатою виставлених рахунків, проведення претензійної роботи
Технічні збої у роботі сервісу  АСОП (автоматизованої системи оплати проїзду) Постійний моніторинг роботи системи, своєчасне технічне оновлення системи відповідно до запитів споживачів

У 2021 році підприємством укладено 97 договорів з постачальниками та 58 договорів з покупцями послуг. З більш детальною інформацією про укладені договори можна ознайомитися на сайті PROZORRO за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=34900680.

Інформація про операції та зобов’язання КП «Житомиртранс» є на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів з якою можна ознайомитись за посиланням: https://spending.gov.ua/new/transactions/search.