Меню

Порядок функціонування АСООП

Згідно рішення міськвиконкому

Порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду у
міському пасажирському транспорті загального користування на
території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

 • Загальні положення
   1. Цей порядок розроблено на основі законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», Цивільного кодексу України, Постановами Кабінету Міністрів України № 1735 від 23 грудня 2004 р. «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», та № 176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2018 роки затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016 р. №167 (із змінами та доповненнями), ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
   2. Порядок встановлює порядок функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів.
 • Основні терміни та їх значення

Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП) — це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення оплати за проїзд (надані транспортні послуги) та обліку пасажирів в міському пасажирському транспорті за допомогою електронного квитка.

Електронний квиток (ЕК) — проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

Носієм ЕК є безконтактна транспортна картка (ТК) чи інший пристрій, що є засобом фіксації попередньо оплачених транспортних послуг, у формі проїзного квитка тривалого користування (ПКТК).

ЕК може бути персоніфікованим та неперсоніфікованим.

Неперсоніфікований ЕК — це ЕК на носії, що не містить персональних даних пасажира, можна придбати у пунктах продажу/поповнення.

Персоніфікований ЕК — це ЕК на носії, що може містити персональні дані пасажира, виготовляється на основі пакета визначених документів та згоди особи на збір, обробку та використання персональних даних з нанесенням їх друкарським способом на носії, наприклад, ТК.

Безконтактна картка кондуктора (БКК) — ТК, яка знаходиться в кондуктора, за допомогою якої проводиться реєстрація у АСООП разового проїзду пасажира, після оплати такого проїзду кондуктору.

Кондуктор — особа, яка збирає плату за проїзд (здійснює реєстрацію проїзду за допомогою терміналу), та видає підтверджуючий реєстрацію квиток/паперовий разовий квиток, перевіряє наявність документів на право проїзду.

Контролер — особа, на яку покладено функції із забезпечення контролю оплати (реєстрації) проїзду пасажирами, дотримання пасажирами вимог Правил користування міським пасажирським транспортом на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, дотримання Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті загального користування на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади та накладення штрафів за їх порушення.

Пред’явлення ЕК — процес, за допомогою якого здійснюється зчитування ЕК та відповідно реєстрація проїзду за допомогою обладнання АСООП (терміналу, мобільного (ручного) чи стаціонарного). Наслідком пред’явлення ЕК — успішного проведення реєстрації, є запис інформації про здійснену поїздку на ТК, ПЗ АСООП та/або друк підтверджуючого реєстрацію квитка.

Підтверджуючий реєстрацію квиток — квиток виготовлений друкарським способом під час реєстрації проїзду за допомогою обладнання АСООП (терміналом) в т.ч. інформація про реєстрацію електронного квитка.

Пункти видачі, продажу та поповнення ЕК — місця/об’єкти, де пасажири та юридичні особи мають змогу отримати, придбати та поповнити ЕК проїзним квитком тривалого користування (ПКТК).

Оператор — комунальне підприємство «Житомиртранспорт» Житомирської міської ради, що створене зокрема для забезпечення управління та організацію роботи АСООП, інших електронних систем пов’язаних із контролем та моніторингом наданням послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті.

Перевізник — комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та/або юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування на підставі договорів з організатором перевезень;

Центр обробки даних/транзакцій (ЦОД/Т) — сукупність апаратних і програмних засобів призначених для збору, обробки та зберігання інформації про всі проведені дії в АСООП у центральній базі даних (ЦБД), що управляється Оператором з автоматизованого робочого місця (АРМ).

Інші терміни вживаються у значенні, передбаченому законодавством України.

 • Принцип дії АСООП
  1. Автоматизація процесу обліку оплати за проїзд дозволяє істотно підвищити ефективність збору виручки, зменшити число зловживань як зі сторони персоналу, так і з боку пасажирів, отримувати точні дані про пасажиропотік, кількість перевезених пільгових категорій пасажирів (у тому числі про кількість поїздок, здійснених при пред’явленні ЕК).

Завдяки введенню безготівкових способів оплати за допомогою безконтактних носіїв ЕК (ТК, банківські карти, мобільні платежі, МЕС, тощо) знижується собівартість транспортних послуг у частині збору, обліку і зберігання готівки, а також зменшенню чисельності працівників залучених до її збору.

Використання АСООП дозволяє впровадити гнучку тарифну політику, здійснювати обгрунтовані компенсації за перевезення пільгових категорій населення, що значно підвищує зручність і привабливість громадського транспорту для пасажирів.

Крім того, аналіз даних, що акумулює АСООП щодо пасажиропотоку дає можливість оптимізовувати використання рухомого складу, маршрути його руху, тощо.

 1. Метою впровадження є:
 • поступове вилучення готівки як способу оплати за проїзд в салоні транспорту шляхом впровадження та розвитку сучасних методів безготівкової оплати проїзду за допомогою ЕК на різних типах носіїв, наприклад, карт сімейств Mifare та Cipurse, пристроїв з підтримкою технології NFC, тощо;
 • впровадження єдиного електронного квитка на всі види пасажирського транспорту з можливістю безоплатної пересадки;
 • електронний облік, збір та аналіз даних про пасажиропотік в т. ч. по категоріям пасажирів;
 • підвищення обсягів збору виручки;
 • створення єдиної міської інфраструктури реєстрації надання та безготівкової оплати за різні типи послуг та товарів за рішенням органу місцевого самоврядування («Картка житомирянина», соціальні картки, тощо).
 1. Складовими елементами АСООП є:
 • центр обробки даних/транзакцій — апаратне та програмне забезпечення для збору і обробки даних у ЦБД;
 • автоматизоване робоче місце — апаратне та програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється управління АСООП;
 • термінали (валідатори) — мобільні, стаціонарні з відповідним ПЗ у транспорті;
 • засоби оплати проїзду — ЕК на безконтактних носіях інформації;
 • інфраструктура обслуговування клієнтів — пункти продажу, видачі, поповнення ЕК на безконтактних носіях у вигляді проїзних квитків тривалого користування, термінали самообслуговування, тощо.
 • Функції суб’єктів АСООП
  1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради в межах повноважень приймає рішення, зокрема:
 1. Визначає порядок функціонування АСООП на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, використання її Оператором та Перевізниками при наданні послуг з перевезення.
 2. Контролює дотримання Оператором та Перевізником вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів.
 3. Отримує від Оператора всі необхідні види звітностей, що можуть бути сформовані із даних АСООП.
 4. Затверджує вартість, види і строк дії ЕК (разових квитків, проїзних квитків тривалого користування, пакетів послуг, тощо).
 1. Оператор, в межах обов’язків та договірних умов:
  1. Здійснює організацію функціонування АСООП та інших електронних систем, для підвищення якості та ефективності надання послуг Перевізником з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування (крім таксі).
  2. Затверджує форму ЕК відповідно до технічних вимог АСООП та чинного законодавства України.
  3. Здійснює, надає послуги з користування та обслуговування складових АСООП у відповідності із договірними зобов’язаннями.
  4. Надає довідкову та роз’яснювальну інформацію стосовно придбання, поповнення та користування ЕК, а також з питань функціонування АСООП та її складових, в т.ч. на сайті Оператора.
  5. Здійснює адміністрування коштів від продажу, поповнення ЕК за допомогою організованої ним інфраструктури обслуговування клієнтів.
  6. Формує звітності всіх видів, згідно з вимогами виконавчого комітету Житомирської міської ради та Перевізника.
  7. Проводить друк, програмування безконтактних карт, блокування, розблокування та відновлення, розповсюдження та поповнення ЕК встановлених видів в т. ч. через пункти продажу, термінали самообслуговування, мережу Інтернет.
  8. Укладає відповідні договори на користування базами персональних даних із власниками таких баз.
  9. Здійснює захист персональних даних та їх використання відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», за що несе відповідальність згідно з законом.
  10. Приймає, розглядає звернення пасажирів та надає ґрунтовні відповіді щодо роботи системи та користування ЕК.
 1. Здійснює інші технічні дії з безконтактними картками, що дозволені системою та узгоджені із власником такої картки.
 2. Забезпечує безперебійну роботу ЦОТ/Д, синхронізацію роботи усіх елементів системи, усуває збої та недоліки в її роботі.
 3. Здійснює оперативне обслуговування складових АСООП та консультування Перевізника при їх впровадженні та застосуванні.
 4. Оператору забороняється вносити будь-які зміни у звіти, сформовані на основі даних, що зібрані при функціонуванні складових АСООП, та вносити зміни у програмне забезпечення АСООП, з метою спотворення реальних даних по транспортних транзакціях.
 5. Затверджує правила та умови користування ЕК згідно Рішень виконавчого комітету та чинного законодавства України.
 6. Формує різноманітні статистичні дані та проводить їх аналіз. На основі них подає пропозиції з покращення якості надання транспортних послуг, вартості, видів і строку дії разових квитків, проїзних квитків тривалого користування, вартості ТК.
 7. Неухильно дотримується вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів.
 1. Перевізник, в межах обов’язків та договірних умов:
  1. Надає доступ для монтування та налагодження обладнання АСООП в транспортних засобах.
  2. Неухильно дотримується вимог експлуатації обладнання АСООП в транспортних засобах та не допускає самовільне його налагодження та втручання у роботу.
  3. Неухильно дотримується вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів.
 • Засоби оплати (реєстрації) проїзду за допомогою АСООП

Для оплати (реєстрації) проїзду в міському пасажирському транспорті за допомогою АСООП застосовується електронний квиток різних форм, видів:

-Електронний квиток у формі проїзного квитка тривалого користування – проїзний документ встановленої форми, який фіксує різну кількість передплачених транспортних послуг, вартість та інші умови їх надання відповідно до рішень виконавчого комітету.

 • Безконтактна банківська картка (ББК) – банківська картка з якої, відповідно до встановленого тарифу, проводиться списання коштів з поточного рахунку за допомогою PayPass, РауWay чи іншої подібної технології.
 • «Картка житомирянина» – персоніфікована багатофункціональна електронна пластикова картка, яка підтримує додатки та\або функції для реєстрації проїзду.
 • NFC (Near Field Communication) – технологія за допомогою якої проводиться оплата та реєстрація проїзду.
 • QR – спеціальний унікальний код, через який за допомогою відповідного мобільного додатка проводиться реєстрація проїзду в транспорті.
 • інші, що фіксують факт оплати за транспортні послуги пасажирами.
 • Види ЕК у формі проїзних квитків тривалого користування, порядок їх придбання та поповнення
  1. Види ПКТК:
 • Безлімітний – з обмеженим терміном дії та без обмеження кількості поїздок.
 • На кількість поїздок – поповнюється визначеною кількістю поїздок за встановлену вартість з обмеженим терміном дії.
 • Електронний гаманець – який фіксує в електронному вигляді заборгованість емітента перед користувачем за попередньо оплачені послуги. Баланс зменшується відповідно до тарифу, внаслідок реєстрації електронного квитка.
 1. Купівля ПКТК відбувається у пунктах видачі, продажу та поповнення ЕК у місцях з найбільшим пасажиропотоком, за допомогою мережі Інтернет та терміналів самообслуговування.
 2. Емітент ТК самостійно обирає форму реалізації: продаж, утримання заставної вартості. У разі утримання заставної вартості термін її дії визначається емітентом, але не менше 30 днів.
 3. На ПКТК може встановлюватись час протягом якого неможливо повторно зареєструвати ЕК — «тайм-аут» реєстрації проїзду.
 4. Усі ПКТК мають визначений термін дії та обсяг оплачених транспортних послуг. По закінченні та не продовженні терміну дії ПКТК невикористаний обсяг послуг не зберігається та не повертається. Інші умови дії ПКТК визначаються Оператором.
 5. Інформація про види і вартість ПКТК, про пункти видачі, продажу та поповнення, правила користування ЕК розміщується і розповсюджується у міському пасажирському транспорті та у пунктах видачі, продажу та поповнення, сайті Оператора.
 6. У випадку втрати пасажиром неперсоніфікованого ЕК, ПКТК та ТК не поновлюються. Послуга відновлення дії ЕК може надаватися Оператором за заявою громадянина у встановленому порядку шляхом відновлення дії ПКТК на новій ТК.
 7. У випадку втрати персоніфікованого ЕК у вигляді ТК за заявою її утримувача такий ЕК може бути заблокований. У випадку втрати безоплатно виданого ЕК у вигляді ТК, повторна видача проводиться за рахунок її утримувача.
 • Порядок оплати (реєстрації) проїзду за допомогою ЕК
  1. Пасажир, зайшовши у транспортний засіб, не чекаючи наступної зупинки, зобов’язаний пред’явити ЕК — здійснити оплату (реєстрацію) проїзду за допомогою АСООП та отримати підтверджуючий реєстрацію квиток, зберігати його до завершення проїзду, та пред’являти на вимогу кондуктора, або контролера.
 1. Пасажир, який:
 • не має ЕК;
 • має ЕК та право на пільгу на транспортні послуги, але не має документу, що посвідчує це право (студентський чи учнівський квиток), навіть у разі успішної реєстрації та друку квитка;
 • отримав негативний результат реєстрації ЕК

зобов’язаний не чекаючи наступної зупинки, сплатити вартість разового проїзду кондуктору та отримати підтверджуючий реєстрацію квиток, зберігати його до завершення проїзду.

 1. Підтверджуючий реєстрацію квиток, в т.ч. інформація про реєстрацію ЕК, є підтвердженням надання перевізником та отримання пасажиром оплачених транспортних послуг.
 2. Наявність у пасажира підтверджуючого реєстрацію квитка дає йому право на перевезення ручної поклажі, за перевезення багажу пасажир оплачує вартість разового проїзду або проводить повторну реєстрацію ЕК, у разі відсутності «тайм-ауту» його реєстрації.
 3. Підтверджуючий реєстрацію квиток надає право пасажира на проїзд виключно у тому транспортному засобі, де він отриманий (зареєстрований).
 4. У разі виходу транспортного засобу з ладу під час роботи на маршруті пасажири, що мають відповідний підтверджуючий реєстрацію квиток, при пересадці на інший транспортний засіб Перевізника повторно реєстрацію та оплату проїзду не проводять. У інших випадках реєструються всі факти користування пасажирами транспортними послугами.
 • Контроль за оплатою та реєстрацією проїзду, відповідальність пасажира
   1. Контроль за оплатою проїзду, реєстрацією проїзду та перевірку наявності документів, що підтверджують право користування ЕК, здійснюють кондуктори та контролери.
   2. Перевірка оплати (реєстрації) проїзду проводиться шляхом візуального огляду надрукованого квитка, валідації ЕК контролерами в транспортному засобі.
   3. За неоплачений (незареєстрований) проїзд пасажир несе відповідальність, у порядку визначеному чинним законодавством України.
 • Порядок опрацювання звернень утримувачів ТК
  1. У випадку несправності, некоректної роботи ТК, громадянин (утримувач ТК) звертається до Оператора АСООП.
  2. Кожне звернення оформлюється у вигляді Анкети, що реєструється у відповідному журналі.
  3. Розгляд Анкети, здійснюється у такому порядку:
   1. Утримувач заповнює Анкету де зазначає:
 • персональні дані: ПІБ, дату народження, місце проживання, контактний номер телефону, надає згоду на обробку персональних даних, з метою ідентифікації утримувача;
 • дані про картку: номер транспортної картки, короткий опис суті звернення (опис несправності);
 • у разі наявності ТК додається до Анкети;
 • у разі відсутності ТК (втрати, викрадення) – додає документ, що підтверджує користування ТК (квиток, чек поповнення, тощо) та історію кількох останніх поїздок по ТК (дата, номер маршруту, сума останнього поповнення);
 • дату та підпис.
 1. Представником Оператора АСООП заповнюється відривний корінець Анкети де зазначає:
 • номер та дату поданої Анкети;
 • номер ТК та її зовнішній стан (у разі наявності);
 • ПІБ та підпис відповідальної особи, яка зареєструвала Анкету.
 1. На звороті відривного корінця зазначаються загальні умови опрацювання звернень утримувачів ТК.
 2. Представник Оператора віддає відривний корінець утримувачу ТК. Корінець має зберігатися утримувачем ТК до моменту опрацювання Анкети.
 3. При опрацюванні звернення відповідальним представником Оператора, у відповідні поля Анкети вносяться:
 • висновок технічного огляду транспортної картки (строк використання, фізичний стан, стан роботи мікрочіпа картки, тип несправності та інше).
 • висновок щодо можливості відновлення роботи ТК чи необхідності її заміни.
 • інші відмітки, що засвідчують дії Оператора при опрацюванні звернення утримувача картки, в т.ч. номер заміненої ТК при наданні послуги відновлення ЕК, тощо.
 1. Про розгляд Анкети Оператор повідомляє утримувача ТК за вказаними в Анкеті контактами, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, з дня реєстрації Анкети.
 2. Утримувач ТК за відсутності зауважень по розгляду Оператором Анкети засвідчує це підписом у відповідному полі.
 3. У разі виявлення у заявника додаткових питань щодо опрацювання його Анкети та/або відновлення ТК, він звертається до Оператора. У випадку не вирішення поставлених запитань, заявник звертається до Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради у встановленому законодавством порядку.